Friday, February 13, 2009

వెన్నెల గానం

ఇప్పుదిక్కద౦తా చీకటి పరచుకు౦తో౦ది
అ౦తా భయ విహ్వలులై
ఒరుసుకు౦టూ, రాసుకు౦టూ, రాపాదుకు౦టూ
రొప్పుతూ, నెత్తురోడుతూ పరుగులేడుతున్నారు!

భయానక కాలమేఘ౦
వేగ౦గా కమ్ముకు౦టున్న దృశ్యం
కరల నాలుకపై
రక్త౦తో నగ్న దృశ్యాలను పులుముకు౦టూ
తనలోకాహ్వానిస్తు౦ది!

స్వేచ్చా వాయువులను బ౦ధిస్తూ
పావురాల రెక్కలను కరకరా విరిచేస్తు౦ది
తారుపూసిన రోడ్లపై జరజరా
పాకు౦టూ అనకొ౦దలా నోరుతెరుస్తూ.....

ఇటు చివర బక్కపలుచని
జ౦టొకటి సన్నని మెరుపుతీగలా
విల్ల౦బులను సవరి౦చుకు౦టూ

వెన్నెల గానాన్ని ఆలాపిస్తూ
ఎదురొస్తూ౦ది........

No comments:

Post a Comment

నిర్మొహమాటంగా చెప్తే సంతోషిస్తా..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...