Sunday, February 28, 2016

సరే!!


నువ్వెప్పుడూ
ఆ సుదూర తీరాల
ఎగసిన అలగా
గర్భంలో తిరిగి చేరతావు...నేనే
ఈ మామిడి పూతలా
మంచు కురిసే
వేళ
రాలిపోతాను!


రెండు హృదయాల
సవ్వడీ
మౌనంగా ముగిసే క్షణాన


ఓ భాష్ప గోళం
బద్ధలవుతూ!!

యామినిలో...


ఈ నిశ్చల యామినిలో
అలా  రాలుతూన్న
రావి ఆకు 
ఈనెలఫై మెరిసిన 
దుఃఖ రేణువు

దే
నా
???

యశోధరా
ఈ కాలుతున్న ఒంటరి చీకటి


నీ
పా
దా


ముందు
భిక్షా పాత్ర నిండుగా!!

కొందరంతే....

కొందరంతే
త్వరగా వెళ్ళిపోతారు

తమ పనేదో ముగించేసినట్లుగా
తామివ్వాల్సినదేదో ఇచ్చేసినట్లుగా
చెప్పాల్సినదేదో చెప్పేసినట్లుగా

కొందరంతే
నిర్మొహమాటంగా
త్వరగా వెళ్ళిపోతారు

ఓ అలలా
ఓ మెరుపు కలలా
వేగుచుక్కలా
ఉల్కాపాతంలా
మబ్బుతునకలోని వాన చినుకులా
అలా తాకీ తాకనట్టుగా

కొందరంతే
నిర్భయంగా
త్వరగా వెళ్ళిపోతారు

కొన్ని నవ్వులూ
కొన్ని దు:ఖాలూ
కొన్ని కరచాలనాలూ
ఇంకొన్బి ఆలింగనాలూ
ఓ ఫోటో ఫ్రేంలో మిగిల్చి
నిన్నూ నన్నూ
విసిరి కొట్టి చెప్పా పెట్టాకుండా

కొందరంతే
నిర్దయగా
త్వరగా వెళ్ళిపోతారు...

ఏం రాయను

కాలమిక్కడ స్నేహంగానే గుండెల్లో మంచు కత్తిని
దించుతూ
పొగరుగా నవ్వతూ ఉంటే

చీకటి చొక్కాలో దాగిన ఆత్మ ఒక్కసారిగా
జారిపోతూ
వెన్నుపోటు పొడుస్తూ ఉంటే

నీ కాళ్ళు నీ గమ్యానికి దూరంగా 
జరుగుతూ
ఒంటరిగా విడిచి పోతూ ఉంటే

కాలుతూ రాలిపడ్డ ఉల్క ఏదో 
మెరుస్తూ
నేల మాళిగలోకి చేరిపోతూ ఉంటే

ఏం 
రా
ను

కొన్ని దేహాలకు ఆత్మలు లేవనా? 
నువ్ నువ్వు కాదనా?

ఊరుకో...

అలా ఒక్కసారిగా ఎగసిపాడుతున్న

దు:ఖపు అలను ఒడిసిపట్టి
కాసేపు నిదానించు

గుండెకు దగ్గరగా హత్తుకున్న నీ మోకాళ్ళు
కాస్తా ఊరటనిస్తాయి

ఈ అలికిన మట్టి గోడనానుకొని కాసింత
దమ్ము తీర్చుకో

గాయమైన చోట ఒకసారి నీ వేలితో
నిమురుకో

యుద్ధానికి యుద్దానికి నడుమ
కాసింత ఊపిరి తీసుకొ

ఆ పచ్చని నేల నిన్నలా ఆదరంగా
అక్కున చేర్చుకుని లేపనమవుతుంది

కాసేపు

రు
కో
గాయం సహజమే కదా
మనిషిగా నిలబడాలనుకుంటే...

పచ్చబొట్టు....

కొన్ని సాయంత్రాలకు నవ్వులన్నీ గుత్తుగా 
కోయబడి ఎన్నెల కొడవలికి ఉరితీయబడతాయి

ఆకశాన అలికిన ఈ గోధూళి ఎరుపు జీరల
మాటున ఓ కన్నీటి రేఖ ఇగిరిపోతూ

కాలిన పేగు వాసన నట్టింటి దూలాన వేలాడుతూ
బిక్కచచ్చిన బేల మొఖంపై జవాబు లేని ప్రశ్న

చినిగిన బతుకు పేజీపై నువ్వొక
నీలి సంతకం చేసి విసిరేసి పోయావు

రంగులద్దలేని నీ నలుపు తెలుపుల వర్ణచిత్రం
మా అంతరాత్మ మీద చెరిగిపోని పచ్చబొట్టు...

కొన్ని సాయంత్రాలు...

కొన్ని సాయంత్రాలు తల నుండి మొండెంను వేరు చేస్తాయి
తొడిమ నుండి ఆకు వేరుపడినట్టుగా

మూగగా దు:ఖించే కొన్ని గొర్రె పిల్లలు 
తల్లి నుండి దూరంగా బంధించబడ్డట్టు

ఎగురవేయాల్సిన గాలి పటం దారం నుండి 
వేరుపడి తోక తెగి రైలు కింద నలిగినట్టు

నిన్నటి భోగి మంటలు నేడు నివురు గప్పిన 
నిప్పులా చిటపట మంటూ ఆరిపోతున్నట్టు

నువ్వంటావు ఆయనెందుకలా ఒక్కసారిగా
తెగిపోయి తన్ను తాను ముక్కలు చేసుకున్నాడని

అవును 
ముక్కలు చేస్తున్నది ఏదో తెలిసీ తెలియనట్టుగా
ఈ దారప్పోగులను ముడివేస్తూ విఫలమవుతున్నట్టు

(రైలు కిందపడి ఆత్మహత్య చేసుకున్న మిత్రుని స్మృతిలో)

Jan 15 2016 in memory of CK 

కాస్తా ముగించరూ...

కాస్తా ముగించరూ

ఈ నిరామయ నీరవ నిశ్శబ్ద వేళ
ఒక ఆదిమ సంగీతమేదో
దేహాన్ని అతిక్రమించి లోలోపల
అనాత్మనాక్రమించిన వేళ

పనస ఆకు చివర మంచు బిందువొకటి
కరుగుతూ నేలను తాకుతున్న వేళ

కా
స్తా

ము
గిం
     రూ...!!
(Becoming innocence)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...