Saturday, August 16, 2014

ప్రార్థన..


ఇప్పుడొకటే ప్రార్థన 
తెగ్గోయబడ్డ గొంతులోంచి 
నెత్తురోడుతున్న వాక్యంగా

ఈ నేలపై ఇన్ని దేహపు మాంసపు ముద్దలలోంచి 
నువు తెంచుకునే పుష్పమేమై వుంటుంది

నీ దోసిలినిండా నీళ్ళు పోసి తాగగలవా
నెత్తురు రుచిగా

కమిలిన పేగులనిండా మందుగుండు వాసనతో
ఆకలి కాలుతుందా?

దేవా!
నువు లేవని తెలిసినా
వుంటే నీ మొండి చేయితో 
వీళ్ళ నుదుటిపై చావు రేఖలను చెరిపేయగలవా?


No comments:

Post a Comment

నిర్మొహమాటంగా చెప్తే సంతోషిస్తా..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...