Saturday, December 10, 2011

ఒక్కడే..


ఒక్కడే ఈ నేలంతా కొబ్బరీనెల మాటునుండి వెన్నెలంతా పరచుకున్నట్లుగా
తేజోవంతం చేస్తున్నాడు...

ఒక్కడే అనంత సాగరాన్ని తన బాహుబలంతో ఈదుకొస్తూ పాలనురుగును
ఒడ్డంతా పరుస్తున్నాడు...

ఒక్కడే తూర్పు దిక్కున ఉదయిస్తూ భూమండలమంతా అరుణ కాంతిని
వెదజల్లుతూ వెచ్చబరుస్తున్నాడు...

ఒక్కడే ఈ చివరాఖరున నిలబడి యుద్ధారావం చేస్తూ శతృవుకెదురుగా
మరఫిరంగి వలె పేలుతూ విచ్చుకుంటున్నాడు...

No comments:

Post a Comment

నిర్మొహమాటంగా చెప్తే సంతోషిస్తా..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...